Statut

W dniu 9 października 2021 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Rybniku uchwaliło zmiany do Statutu z dnia 29 czerwca 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.