PZHKiPE

Forma prawna:

stowarzyszenie

Rok założenia:

1947

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:

21-06-2011