Forma prawna:

stowarzyszenie

Rok założenia:

1947

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:

21-06-2011


NIP:

634-188-24-12

REGON:

000 804 750

KRS:

0000021458

Numer weterynaryjny:

24694409

Rachunek bankowy:

56 1020 2313 0000 3002 0187 0013


Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie: prezesa i skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.


Strona www:

www.pzhkipe.org

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. środa, 16 sierpień 2017 13:08 Jacek Wężykowski
Artykuł został zmieniony. środa, 16 sierpień 2017 13:08 Jacek Wężykowski