Informacje

2 listopada 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach decyzją nr 387/2016 nadał Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych numer weterynaryjny: 24694409, wpisując nasze stowarzyszenie do rejestru weterynaryjnego.