Struktura

Obecnie Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych ma 35 oddziałów, które usytuowane są na terenie całego kraju.