Statut

W dniu 25 marca 2017 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zatwierdziło Statut PZHKiPE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.