W dniu 25 marca 2017 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zatwierdziło Statut PZHKiPE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł Dodany przez
Statut Jacek Wężykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 10:33 Jacek Wężykowski